Kontrola a měření spotřeby vody, tepla a energií spolehlivě, rychle a přehledně

Zjednodušte si práci ON-LINE odečty vody a tepla, a to vše v souladu s PLATNOU LEGISLATIVOU.

Ryché, přehledné a spolehlivé rozúčtování vody a tepla je dobrou vizitkou řádného hospodáře.

Výhody on-line měření vody a tepla v bytových domech

+

+


+

+

+

+

umožňuje odečítat spotřebu
vody a tepla kdykoliv 24/7
hlídá spotřebu vody a tepla díky hlášení o překročení nastaveného limitu
snižuje náklady na energie a nebezpečí poškození majetku
umožňuje nahlížet do historie spotřeby minimálně za 1 rok zpětně
spotřebu máte stále pod kontrolou v mobilním telefonu nebo na počítači
podklady pro výúčtování spotřeby vody a tepla jsou přehledné a spolehlivé

 

 

 

Mám zájem o nezávaznou nabídku služby

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých údajů.

CO PŘINÁŠÍ NOVÁ LEGISLATIVA ?

1.1. 2022 vstoupila v platnost novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Důležité milníky pro majitele a správce bytových domů jsou:

 • od 1. 1. 2022 již není možné instalovat měřiče
  bez dálkového odečtu
 • stávající měřiče bez dálkového odečtu instalované
  před datem 1. 1. 2022 se mohou používat, vyměněny
  však musí být nejpozději do konce roku 2026.
 • Od 1. 1. 2023 musí uživatelé dostávat měsíční reporty
  o spotřebách
  . Povinnost platí pro domy,
  které mají již instalované dálkové odečty.

Každý bytový dům – SVJ, BD, ve správě města nebo obce, má povinnost zajistit měření spotřeby vody a tepla dálkově odečitatelnými měřidly. Musí také zajistit uživatelům každý měsíc přístup k údajům o spotřebě, a to nejpozději do konce roku 2026.

Ohledně dálkových odečtů se hovoří v části čtvrté, odstavce 11 a 12.

… po kliknutí na nadpis se rozbalí informace k legislativě níže.
jinak jsou tyto informace skryty.

Veškerá stanovená měřidla a přístroje registrující dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) instalovaná po účinnosti tohoto zákona musí být dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly a dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Veškerá stávající místa osazená stanovenými měřidly nebo přístroji registrujícími dodávku tepelné energie podle odstavce 4 písm. d) nebo e) musí být osazena dálkově odečitatelnými stanovenými měřidly nebo dálkově odečitatelnými přístroji registrujícími dodávku tepelné energie do 1. ledna 2027 v rozsahu a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem.

Dálkově odečitatelným stanoveným měřidlem a přístrojem registrujícím dodávku tepelné energie se rozumí takové měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, pro které k provedení odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor.
Za dálkově odečitatelné stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie nelze považovat stanovené měřidlo a přístroj registrující dodávku tepelné energie, který byl instalován před datem účinnosti tohoto zákona a splňuje kritérium podle věty první, ale není nastaven na dálkový odečet minimálně v měsíčním intervalu. Tato skutečnost se prokazuje technickou dokumentací daného stanoveného měřidla nebo přístroje registrujícího dodávku tepelné energie.

S výhodami, které on-line měření vody a tepla přináší, ale není na co čekat.

Nechce se vám platit
za výměnu měřidel a nové technologie?

Objednejte si u nás SLUŽBU On-line měření BEZ INVESTIC. Garantujeme její stabilní parametry po celou dobu trvání smlouvy.

Jaké jsou VÝHODY SLUŽBY On-line měření

 • Budete platit jen za službu
 • Nebudete muset pátrat po vhodných technologiích
 • Vodoměry či měřiče tepla dodáme my v rámci SLUŽBY On-line měření
 • Budeme se starat o výměnu měřičů po dobu trvání smlouvy
 • Budete mít jistotu, že měřidla jsou certifikovaná
 • Budete mít přehled o spotřebě 24/7 v PC, tabletu nebo v mobilní aplikaci
 • Budete mít k dispozici alarmy na limit spotřeby
 • Získáte přehledné a srozumitelné rozúčtování tepla a vody dle platné legislativy, spravedlivě a na jedno kliknutí
 • Získáte měření tepla bez nutnosti měnit měřiče na dobu 10 let
 • Cena služby je od 90 Kč/byt/měsíc

Váš on-line systém bude podle nové legislativy EU

Zajímá Vás
NEZÁVAZNÁ NABÍDKA
pro váš bytový dům?

Chcete přesnější
informace?

Zjistěte kolik můžete ušetřit.

Ozveme se Vám zpět a najdeme řešení pro Vás na míru. 

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním poskytnutých údajů.

Mohlo by Vás zajímat

Porovnání nákladů na měření

Porovnání nákladů na měření přináší rychlý přehled z pohledu finančních nároků na jednotlivé metody měření.

Metody měření tepla

V tomto článku vám přinášíme přehled používaných metod na rozúčtování nákladů na teplo, abyste si mohli udělat jasný obrázek o jejich výhodách i nevýhodách. Doufáme, že vám tento přehled usnadní rozhodování, jakou metodu zvolit pro váš dům. DENOSTUPŇOVÁ METODA...

ON-LINE dálkové odečty vodoměrů – dnešní realita

Přehled jednotlivých technologií na ON-LINRE monitoring energií a jejich životnosti podle druhu určení.

Přesunout se na začátek