writing-828911_1920

POZOR, nové podmínky v oblasti měření spotřeby a následného rozúčtování tepla a vody!

Na základě platné Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002 si vás dovolujeme seznámit s následujícími opatřeními:

  • Měření vody a tepla na dálku – od 10.2020 lze instalovat pouze přístroje umožňující dálkový odečet, od 1.1.2027 musejí být všechna měřidla s dálkovým odečtem.
  • Vyúčtování tepla a vody – mění se četnost pro konečného spotřebitele, nově bude mít k dispozici tzv. „informace o vyúčtování nebo spotřebě“, a to do 10.2020 minimálně 2x ročně (avšak jsou-li v domě dálkově odečitatelné měřiče, tak 2x za Q), a od 1.1.2022 1x měsíčně.

Informativní vyúčtování není podmíněno finančním vypořádáním. Vyúčtování nákladů na teplo a vodu s vyrovnáním záloh bude stále 1x ročně.

Výše uvedené požadavky budou implementovány do české legislativy do 25. června 2020.

Myslete dopředu a vybírejte měřidla a měřiče s dálkovým odečtem v on-line režimu. Kvalitní a včasné podklady pro rozúčtování jsou u nás samozřejmostí. Nezávaznou kalkulaci získáte ZDE

Měření vody a tepla ON-LINE + zvýšení bezpečnosti bydlení

= Váš systém s obrovským potenciálem rozvoje a přidanou hodnotou.

Je to JEDNODUCHÉ, RYCHLÉ, SPOLEHLIVÉ a SPRAVEDLIVÉ. Když už musíte měřit, tak ať to má smysl a budoucnost. Přinášímekomplexní systém, kdy v jednom můžete měřit energie a zároveň zvýšit pocit bezpečí v domě nebo bytě:

konec dohadům kvůli topným nákladům ♦ včasné odhalení úniků vody ♦ snížení nákladů na odstranění škod ♦ snížení poplatků za vodu ♦ odhalení podvodného jednání ♦ zvýšení pocitu bezpečí díky dveřnímu kontaktu ♦ včasné odhalení havárií díky záplavovému čidlu

MĚŘENÍ VODY

Voda představuje jeden z nejvyšších nákladů na bydlení a v kontextu globální doby je třeba s ní šetřit. Náš on-line systém vodu měří, máte tak možnost vidět, jak vypadá vaše spotřeba a to nejen za celý dům, ale i za jednotlivé byty. K tomu se váže VYHODNOCENÍ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY A ZTRÁT – rozdílová hodnota mezi spotřebou celého domu a jednotlivými bytovými jednotkami. Zahrnuje spotřebu ve společných prostorách (prádelna, kotelna, hydranty, atd.), ztráty vody v potrubí i míru nepřesnoti měření. Rozdílová hodnota by neměla přesáhnout 10 %. Je-li vyšší, signalizuje, že v domě může být porucha nebo patní vodoměr neměří správně.

MĚŘENÍ TEPLA

Měření tepla provádíme DENOSTUPŇOVOU METODOU, která je zakotvena ve vyhlášce č. 269/2015 Sb. Tuto metodu jsme zvolili z toho důvodu, že ji ze všech dostupných považujeme za nejvíce spravedlivou, bez nutnosti používat opravné koeficienty. Denostupňová metoda zohledňuje prostupy tepla mezi byty a narovnává tak rozdíly v otopných nákladech mezi tzv. výhodně položenými byty (uprostřed) a těmi, které jsou na kraji domu, nad garáží, apod. Uživatel platí za výslednou tepelnou pohodu – má-li v bytě 21° C i při vypnutém topení, zaplatí za 21° C. Algoritmus výpočtu spotřeby je velmi jednoduchý a lze jej snadno kontrolovat.

 

VĚTŠÍ POCIT BEZPEČÍ

DVEŘNÍ KONTAKT VI-LO je novinkou roku 2017 na našem trhu a představuje absolutně nejjednodušší a nejlevnější variantu na zvýšení bezpečnosti bytu (nebo sklepa, prádelny, hydrantů, apod.). Zjistíte neoprávněné vniknutí nebo zneužití, můžete monitorovat pohyb osob. Můžete tak následně přistoupit ke krokům vedoucím k ochraně osob nebo majetku. Zařízení je samoinstalační, stejně jednoduché je i ovládání pomocí mobilní aplikace. Podobně lze jednoduše instalovat a monitorovat i jiná čidla, např. záplavová nebo CO2. 

vilo

ZA JEDNY PENÍZE DVOJNÁSOBNÁ KONTROLA

Vyúčtování

Získáte nástroj, díky kterému dostanete automaticky do ruky podklady pro vyúčtování, a to v souladu s vyhláškou č. 269/2015 Sb. s bez zásahu správcovské firmy. Navíc si můžete připravit vyúčtování i mimo obvyklé termíny (např. změna nájemce nebo majitele bytu). Budete mít méně práce a více času.

Alarmy

Díky možnosti nastavení alarmových limitů a hodnot na hlavních měřidlech ihned zjistíte, zda se v domě nebo jednolivých bytech neděje něco nestandardního – zjistíte úniky vody, vadu hlavního měřidla, podvodné jednání, neoprávněnou manipulaci nebo odpojední měřidla.

Reporty

Zjistíte, zda skutečně nulová spotřeba odpovídá prázdnému bytu, nebo se jedná o podvodné jednání. Dále zjistíte přetápění nebo nedotápění bytů, což má zásadní vliv na konečné rozúčtování nákladů. Máte tak v ruce další kontrolní nástroj.

Bezdrátová technologie

Žádné dráty, žádné sekání do zdi, rychlá instalace. Náše moduly jsou bateriově napájené, přičemž životnost baterií je min. 5 let, ačkoli on-line odečty probíhají v krátkých časových intervalech (20 min.). Počet měřidel v objektu není omezen, a ani provoz radiové technologie nijak nenarušuje životní prostředí.

Chytrá čidla pro lepší bezpečnost vašeho bytu, garáže nebo sklepa.

Vyberte si senzory pro zvýšení bezpečí Vaší domácnosti. S Internetem věcí budete mít vše pod kontrolou.

Porovnání nákladů na měření

Porovnání nákladů na měření přináší rychlý přehled z pohledu finančních nároků na jednotlivé metody měření.

Metody měření tepla

V tomto článku vám přinášíme přehled používaných metod na rozúčtování nákladů na teplo, abyste si mohli udělat jasný obrázek o jejich výhodách i nevýhodách. Doufáme, že vám tento přehled usnadní rozhodování, jakou metodu zvolit pro váš dům. DENOSTUPŇOVÁ METODA...

ON-LINE dálkové odečty vodoměrů – dnešní realita

Přehled jednotlivých technologií na ON-LINRE monitoring energií a jejich životnosti podle druhu určení.

Přesunout se na začátek