Legislativa

Přinášíme přehled zákonů a vyhlášek, které jsou pro Vás důležité:

  • Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu vody pro dům
  • Vyhláška č. 237/2014 Sb. – touto vyhláškou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby, tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.
  • Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 104/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb. kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (Energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Mohlo by Vás zajímat:

  • Zákon č. 314/2009 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (Energetický zákon)
  • Evropská směrnice 2012/27 EU – Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti

Přesunout se na začátek