Smart Metering ještě před dobou masívního rozkvětu internetu! Jak jsme to mohli dokázat?

Veškerá výroba bezdrátových zařízení a know-how jsou od počátků firmy SOFTLINK ryze české. Odpadá tím závislost na zahraničních licencích, umožňuje podporu a software v českém jazyce. Kvalita je srovnatelná se zahraničím, ba co více, technologie vynalezená firmou SOFTLINK začíná být pro systémové integrátory v zahraničí užitečným nástrojem v řešení bezdrátových datových sběrnic či sběru dat z měřidel spotřeby.

Mezi největší projekty v softwarových aplikacích a hardwarových řešeních patří transakční datová síť pro sběr dat z platebních terminálů společnosti CCS (1994), nebovyhledávací systém pro ukradená vozidla Sherlog (1996).

Naše aplikace NetVision on-line 24 hodin denně monitoruje síť Českých Radiokomunikací (1998) a dalších pěti telekomunikačních operátorů v České republice.

Naše radiomodemy systému WACO spolehlivě fungují v rozsáhlé aplikaci na Letišti Václava Havla (letiště Praha) a v desítkách bytových komplexů.

Přesunout se na začátek